top of page

Werkwijze

Aanmelding 

Aanmelden gaat door een e-mail (info@praktijkjamiesluijs.nl) naar mij te sturen of een bericht te sturen via het contactformulier op deze website. 

Kennismakingsgesprek

Wanneer de aanmelding is ontvangen, dan neem ik telefonisch contact met je op voor een kennismakingsgesprek om zo te praten over de (hulp)vraag en om de verwachtingen met elkaar af te stemmen. In dit gesprek kijken wij ook of je bij mij aan het juiste adres bent. Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend.

Intakegesprek

Na het kennismakingsgesprek wordt er een intakegesprek gepland. Het doel van dit gesprek is om een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag, klachten/problemen die ervaren worden, en wat de behoeften zijn van kind en/of ouders. Dit doe ik door aanvullende vragen te stellen over de huidige situatie, maar ook door navraag te doen over de (vroege) ontwikkeling en functioneren van jouw kind (van baby tot heden) en over de gezinssituatie. Na afloop zal ik ook kort het plan van aanpak met jou bespreken en vragen of je hiermee akkoord gaat. Tot slot zullen wij kort de werkwijze van Orthopedagogiek Praktijk Jamie Sluijs met elkaar doornemen. Natuurlijk is er ook alle ruimte en gelegenheid voor het stellen van vragen van jouw kant. 

Onderzoeksfase

Op basis van het plan van aanpak ga ik de (hulp)vraag verder onderzoeken. Dit bestaat onder andere uit het afnemen van vragenlijsten (bij ouders, kind en mogelijk school), observaties (school en/of thuis) en uit een aantal afspraken met het kind. Tijdens de afspraken met het kind maak ik kennis met het kind en onderzoek ik aan de hand van verschillende activiteiten (taken, spellen, oefeningen, gesprekken) het gedrag en het welbevinden van het kind.

Terugkoppeling
Na afloop van de onderzoeksfase wordt er een verslag gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek en wordt er een advies gegeven. In het geval van een begeleidingstraject, zal ook het individuele begeleidingsplan in het verslag aan bod komen. Dit verslag wordt uitgebreid met jou besproken en je ontvangt daarvan een schriftelijke kopie. Na het bespreken van het verslag, worden er in overleg met elkaar afspraken gemaakt over de (eventuele) vervolgstappen. 

 

Evaluatie gesprekken 
Indien er een begeleidingstraject wordt gestart, is het van groot belang om goed met elkaar te blijven afstemmen om zo de voortgang van de begeleiding te bespreken en indien nodig tijdig bij te sturen. Om die reden zullen er tussentijdse gesprekken ingepland worden en vindt er ook altijd een eindgesprek plaats. 

Tarieven

Vergoede zorg
Praktijk Jamie Sluijs heeft vanaf 1 januari 2022 contracten met de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Waterland, Purmerend en Beemster, Oostzaan, Landsmeer en Edam-Volendam voor de ambulante jeugdhulp. 


Dit betekent dat er een vergoeding mogelijk is voor de jeugdhulp voor inwoners uit bovenstaande gemeenten. Om in aanmerking te komen voor de vergoede zorg is er een officiële verwijzing nodig van de huisarts of van een jeugdteam/jeugd- en gezinscoach. Belangrijk is om altijd eerst even met mij te overleggen of ik aan jouw ondersteuningsbehoefte/hulpvraag kan voldoen. 

Particuliere zorg

Bij Praktijk Jamie Sluijs kun je ook voor particuliere zorg terecht. Ouders (of scholen/andere partijen) kunnen mij op eigen initiatief benaderen. Daar is geen verwijzing voor nodig. In dat geval betalen de ouders (of school) de zorg zelf. Hieronder vind je meer informatie over de tarieven (tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten en BTW). 

   

 

 

* Met "op maat" wordt bedoeld dat de prijs afhankelijk is van de tijd die nodig is voor het verrichten van de desbetreffende werkzaamheden. 

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan dient de afspraak minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Overzicht Tarieven

Belangrijke informatie

Hieronder zijn de documenten te vinden met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring. Bij het aangaan van een traject worden beide documenten met jou besproken.

Als je hierover vragen hebt, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Als je niet tevreden bent over de gang van zaken, dan hoop ik in eerste instantie dat we daar samen uit kunnen komen. Indien dit niet lukt en/of je hebt behoefte aan contact met een onafhankelijke partij, dan verwijs ik je door naar:

 

 

 

 

 

 

 

Orthopedagogiek Praktijk Jamie Sluijs is aangesloten bij de klachtenregeling van erisietsmisgegaan.nl

Logo website klachtenregeling.png
bottom of page