top of page

Over mij

Jamie Sluijs

Jamie Sluijs

Ik ben Jamie, orthopedagoog en trotse eigenaar van mijn eigen praktijk. Vanaf het moment dat ik ging nadenken over mijn toekomst, wist ik dat ik met kinderen wilde werken. Hun enthousiasme, eerlijkheid en plezier werken bij mij aanstekelijk en zorgen direct voor een glimlach op mijn gezicht. Vanaf 2006 werk ik met kinderen en die glimlach krijg ik nog elke dag.

Mijn grootste drijfveer in mijn werk is ervoor te zorgen dat kinderen/jongeren blij en gelukkig met zichzelf zijn, zodat ze geloof hebben in hun eigen kunnen en vol trots in het leven staan. Hierdoor blijven zij groeien, kunnen zij hun eigen talenten ontwikkelen en zijn zij in staat om elke uitdaging aan te gaan. Soms kan het zijn dat deze ontwikkeling tijdelijk belemmerd wordt doordat een kind zich even niet prettig of zichzelf voelt door wat voor reden dan ook. Op dat moment voel ik het als mijn taak om daar samen met kind (en de ouders) mee aan de slag te gaan, zodat de belemmering kan worden weggenomen en de positieve groei zich weer kan voortzetten.   

Tijdens het uitvoeren van mijn werk, vind ik het allerbelangrijkste dat een kind (en ouders) zich op zijn/haar gemak voelt en zich vrij voelt om te zijn wie hij/zij is. Dit probeer ik te bereiken door een laagdrempelige, oplossingsgerichte en positieve benadering, waarbij de krachten en talenten van het kind benadrukt worden. Daarnaast vind ik het van groot belang om goed te blijven afstemmen met het kind (en de ouders), zodat ik op de juiste behoeftes kan blijven inspelen en de begeleiding het meest passend blijft. 

Opleiding en ervaring

In 2010 ben ik cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) als orthopedagoog. Na mijn studie heb ik verschillende cursussen en trainingen gevolgd om mij verder te ontwikkelen als orthopedagoog. Recentelijk heb ik de basiscursus cognitieve gedragstherapie kinderen en jeugd afgerond. 

Tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de UvA ben ik al begonnen met het werken met kinderen, in de rol van pedagogisch medewerker op de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf waar ik veel plezier haalde uit de speelmomenten met de kinderen en het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling. Na mijn studie heb ik psychologisch onderzoek uitgevoerd bij jongeren die met justitie in aanraking waren gekomen. Vervolgens ben ik betrokken geweest bij verschillende onderzoeksprojecten, waarbij ik keek naar de effectiviteit van het behandelaanbod voor het jonge kind en naar wat een passende behandeling is voor adolescente meisjes die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring. Hierna heb ik een klein uitstapje gemaakt naar Nieuw-Zeeland, waar ik opnieuw werkzaam was in de buitenschoolse opvang, alleen dan in de positie van Area Manager waarbij ik leiding gaf aan vier vestigingen. Terug in Nederland heb ik als leidinggevende een kinderdagverblijf aangestuurd, waarbij ik verantwoordelijk was voor een vestiging met vier babygroepen en vier peutergroepen.

En toen kwam ik uit bij mijn echte passie; het behandelen en begeleiden van kinderen en jongeren. Een bijdrage leveren aan dat een kind weer lekker in zijn/haar vel zit en blij in het leven staat, is wat mij de meeste voldoening geeft. Als behandelaar heb ik jeugdigen begeleid met verscheidene soorten problematiek waaronder boosheid, aandachts- en concentratie problemen, laag zelfbeeld, emotieregulatie problematiek, schooluitval, motivatieproblemen, somberheid, angsten en autisme. In elke rol die ik heb uitgevoerd was contact met de ouders van essentieel belang. 

De verschillende werkervaringen hebben ertoe geleid dat ik een brede kijk heb ontwikkeld op het gebied van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen van verschillende leeftijden, zowel op het vlak van signaleren van opvallend/bijzonder gedrag als wat nodig is om de ontwikkeling weer in de juiste richting te krijgen. 

Registraties 

  • Geregistreerd als basisorthopedagoog met diagnostiek aantekening in kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).
    Lidnummer: 22159

  • Geregistreerd als Master-orthopedagoog SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd).
    Registratienummer: 120012253

 

Beide registraties vereisen het bijhouden van orthopedagogische kennis en vaardigheden en het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het vakgebied. 
 

bottom of page